IMG_4541

« Return to AT Photos

Chestnut Knob Shelter.